About Us

About Us

Careers

WORKING AT DUTOIT

Dutoit Agri prides itself on its status as a preferred employer in South Africa. We are a well-established, well-known and dynamic company that has shown continuous growth over the years. We offer our employees a safe and secure working environment and job security, with various opportunities to grow in their personal capacity.

Career Listings

- Hoofbestuurder: Vrugteverpakking; -verkoeling; -versending (Ceres, Wes-Kaap)

Die posbekleër sal direk aan die Hoof Uitvoerende Beampte verantwoordelik wees vir die langtermyn posisionering en operasionele winsgewendheid van hierdie Bedryfsafdeling. Sleutelprestasieareas sluit in:

 • Strategiese leierskap
 • Algemene (operasionele) bestuur
 • Verhoudingsbestuur

Die ideale kandidaat beskik oor bewese ervaring as bedryfshoof (Algemene Bestuurder) in die bestuur van multi-dissiplinêre spanne binne multi-aanleg fasiliteite.

Ervaring in die Agri, FMCG, vrugteverpakking en logistieke omgewings veral, is ‘n vereiste.  Verder beskik die suksesvolle kandidaat oor ‘n toepaslike tersiëre kwalifikasie (B.Ing - verkieslik meganies of bedryfs), aangevul met ‘n nagraadse bestuurskwalifikasie (MBA). Dit is ook belangrik dat die kandidaat ‘n sterk kommersiële aanslag moet hê en oor sterk beïnvloeding- en interpersoonlike vaardighede beskik.

Stuur ‘n volledige CV so gou doenlik na dalene@dutoit.com. Skakel haar gerus vir verdere besonderhede by 023-3123136. Aansoeke word streng vertroulik hanteer.

 

Please e-mail a cover letter and CV to dalene@dutoit.com

- Administratiewe Assistent: Bedryf (Dutoit Vrugte)

Die posbekleër sal aan die Produksiebestuurder rapporteer en verantwoordelik wees vir administratiewe funksies, wat insluit  

 • BRC-administrasie (voedselveiligheid) 
 • Vasleg-ging van produksie inligting 
 • Verpakkingshandleiding (nagaan van vrugtepak spesifikasies)
 • Voorraadbeheer ondersteuning en
 • Administratiewe bystand aan lede van die Bedryfspan. 

Die suksesvolle kandidaat beskik oor minstens

 • Graad 12
 • toepaslike ondervinding
 • goeie menseverhoudinge en
 • bogemiddelde rekenaarvaardighede (MS Office Word, Excel en PowerPoint).                             

Ons bied aangename werkomstandighede en mededingende vergoeding.

Belangstellendes moet volledige aansoeke stuur met verwysing na “Administratiewe Assistent” .

Please e-mail a cover letter and CV to recruitment@dutoit.com

- Bemarkingsassistent: Dutoit Vrugte

Die posbekleër sal aan die Bemarkingsbestuurder verantwoordelik wees vir die administrasie van uitvoer- en lokale bestellings, sekere logistieke funksies en organisering van sy lessenaar.

Die ideale kandidaat is ‘n gedissiplineerde, energieke persoon wat oor goeie vrugtekennis beskik en die bemarkingsomgewing asook gepaardgaande logisiteke funksie verstaan.

 • ‘n toepaslike naskoolse kwalifikasie
 • goeie toepaslike ondervinding
 • die vermoë om goeie menseverhoudinge te handhaaf 
 • bogemiddelde kommunikasievaardighede (veral in Engels) en 
 • goeie rekenaarvaardighede in veral MS Office (Excel, Word, Outlook en PowerPoint) 
Please e-mail a cover letter and CV to recruitment@dutoit.com

- Logistieke Beampte: Dutoit Vrugte

Ons benodig die dienste van ‘n bedrewe persoon om verantwoordelikheid te aanvaar vir sekere funksies rondom die versending van verpakte vrugte.

Die posbekleër sal aan die Versendingsbestuurder rapporteer vir, onder andere

 • toesig oor ontvangsspan
 • nakoming van versendingsprosedures, -stelsels en -protokolle
 • hantering van laaiproses na-ure * algemene huishouding by versendingsareas
 • beheer oor inname van palette
 • beheer oor palet-verkoelingsprosedures en protokolle (koue-steri ingesluit)
 • voorbereiding van vragte en
 • toepassing van verwante voedselveiligheidstandaarde.

Graad 12 met minstens 3 jaar toepaslike ondervinding en bogemiddelde rekenaarvaardighede (MS Office) is ‘n vereiste, terwyl ‘n toepaslike naskoolse kwalifikasie die aansoek sal versterk.                             

Ons bied aangename werkomstandighede en ‘n mededingende vergoedingspakket.

Belangstellendes moet volledige aansoeke stuur en die verwysing “Logistieke Beampte” duidelik op die aansoek aanbring.

Please e-mail a cover letter and CV to recruitment@dutoit.com

- Stelsel-Administrateur: Ceres

Ons benodig die dienste van ‘n stelselgerigte persoon wat oor die vermoë beskik om probleme logies en sistematies op te los. 

Die posbekleër sal aan die IT-Bestuurder rapporteer en verantwoordelik wees vir:

 • Administrasie van operasionele sagteware stelsels nl. Vitrax, QX en produksiestelsels.
 • Gebruikersondersteuning 
 • Toepassing van kontroles om data-integriteit te verseker, en
 • Interne opleiding van   gebruikers.

Die ideale kandidaat beskik oor: 

 • ’n Toepaslike tersiêre kwalifikasie
 • Goeie ondervinding in die bedryf van rekenaarstelsels in die vrugtebedryf
 • Goeie interpersoonlike vaardighede
 • Vermoë om selfstandig te funksioneer.

Benewens aangename werkomstandighede bied ons ’n mededingende vergoedings-pakket wat lidmaatskap tot ’n aftree- en mediese fonds insluit.
 

Please e-mail a cover letter and CV to recruitment@dutoit.com

- Verpleegkundige

Ons benodig die dienste van ‘n Geregistreerde Verpleegkundige wat ‘n passie vir gemeenskapsontwikkeling het en oor die vermoë beskik om verpleegkundige dienste aan ons landgoedere in die Witzenbergvallei en Ceres te bied asook om as mentor vir plaasgesondheidswerkers op te tree.

Die suksesvolle kandidaat beskik oor:

 • ondervinding in primêre gesondheidsorg 
 • ‘n dispenseringslisensie
 • kennis van die klinieksisteem in Suid-Afrika
 • kennis van die area se gesondheidsprobleme
 • goeie interpersoonlike vaardighede
 • die vermoë om onafhanklik kan werk,
 • en moet gewillig wees om by gemeenskapsontwikkelingsprojekte betrokke te raak.   

Die ideale kandidaat beskik verder oor die vermoë om op eie inisiatief en onafhanklik te funksioneer en kan dissipline ferm toepas.

Benewens aangename werkomstandighede bied ons ‘n mededingende vergoedingspakket.

Stuur asseblief ‘n volledige CV met bewyse van kwalifikasies asook registrasie by die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging.
 

Please e-mail a cover letter and CV to recruitment@dutoit.com