About Us

About Us

Careers

WORKING AT DUTOIT

Dutoit Agri prides itself on its status as a preferred employer in South Africa. We are a well-established, well-known and dynamic company that has shown continuous growth over the years. We offer our employees a safe and secure working environment and job security, with various opportunities to grow in their personal capacity.

Career Listings

- Hoofbestuurder: Vrugteverpakking; -verkoeling; -versending (Ceres, Wes-Kaap)

DUTOIT VRUGTE, die verpakkingsaanleg van DUTOIT AGRI, is net buite Ceres in die Wes-Kaap geleë en benodig die dienste van ‘n uiters bekwame en ambisieuse persoon vir die bestuur van dié aanleg.

Die posbekleër sal direk aan die Hoof Uitvoerende Beampte verantwoordelik wees vir die langtermyn posisionering en operasionele winsgewendheid van hierdie Bedryfsafdeling. Sleutelprestasieareas sluit in:

  • Strategiese leierskap
  • Algemene (operasionele) bestuur
  • Verhoudingsbestuur

Die ideale kandidaat beskik oor bewese ervaring as bedryfshoof (Algemene Bestuurder) in die bestuur van multi-dissiplinêre spanne binne multi-aanleg fasiliteite.

Ervaring in die Agri, FMCG, vrugteverpakking en logistieke omgewings veral, is ‘n vereiste.  Verder beskik die suksesvolle kandidaat oor ‘n toepaslike tersiëre kwalifikasie (B.Ing - verkieslik meganies of bedryfs), aangevul met ‘n nagraadse bestuurskwalifikasie (MBA). Dit is ook belangrik dat die kandidaat ‘n sterk kommersiële aanslag moet hê en oor sterk beïnvloeding- en interpersoonlike vaardighede beskik.

Stuur ‘n volledige CV so gou doenlik na dalene@dutoit.com Skakel haar gerus vir verdere besonderhede by 023-3123136.   Aansoeke word streng vertroulik hanteer.

Diensaanvaarding sal so gou doenlik maar ideaalgesproke nie later as 1 Oktober 2018 wees nie.

 

Please e-mail a cover letter and CV to dalene@dutoit.com

- Ontvangsdame / Administratiewe Klerk

Ons benodig die dienste van ‘n ervare Ontvangsdame by die Hoofkantoor van Dutoit Groep om, onder andere,

  • ons besoekers te ontvang

  • ‘n mediumgrootte moderne skakelbord te bedien en

  • sekere gerekenariseerde administratiewe take te verrig.

Die geskikte kandidaat is ten volle tweetalig en beskik oor goeie rekenaarvaardighede in veral MS Office (Excel, Word, Outlook) en die vermoë om besoekers en kollega’s vriendelik en ordelik te hanteer. Goeie, toepaslike ondervinding is ‘n vereiste.

Ons bied aangename werkomstandighede en ‘n mededingende vergoedingspakket.

Sluitingsdatum vir aansoeke: Woensdag, 21 November 2018.  Diensaanvaarding sal nie later 1 Januarie 2019 wees nie.

Please e-mail a cover letter and CV to recruitment@dutoit.com