About Us

About Us

Careers

WORKING AT DUTOIT

Dutoit Agri prides itself on its status as a preferred employer in South Africa. We are a well-established, well-known and dynamic company that has shown continuous growth over the years. We offer our employees a safe and secure working environment and job security, with various opportunities to grow in their personal capacity.

Career Listings

- Verpleegkundige

Ons benodig die dienste van ‘n Geregistreerde Verpleegkundige wat ‘n passie vir gemeenskapsontwikkeling het en oor die vermoë beskik om verpleegkundige dienste aan ons landgoedere in die Witzenbergvallei en Ceres te bied asook om as mentor vir plaasgesondheidswerkers op te tree.

Die suksesvolle kandidaat beskik oor:

  • ondervinding in primêre gesondheidsorg 
  • ‘n dispenseringslisensie
  • kennis van die klinieksisteem in Suid-Afrika
  • kennis van die area se gesondheidsprobleme
  • goeie interpersoonlike vaardighede
  • die vermoë om onafhanklik kan werk,
  • en moet gewillig wees om by gemeenskapsontwikkelingsprojekte betrokke te raak.   

Die ideale kandidaat beskik verder oor die vermoë om op eie inisiatief en onafhanklik te funksioneer en kan dissipline ferm toepas.

Benewens aangename werkomstandighede bied ons ‘n mededingende vergoedingspakket.

Stuur asseblief ‘n volledige CV met bewyse van kwalifikasies asook registrasie by die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging.
 

Please e-mail a cover letter and CV to recruitment@dutoit.com