About Us

About Us

Careers

WORKING AT DUTOIT

Dutoit Agri prides itself on its status as a preferred employer in South Africa. We are a well-established, well-known and dynamic company that has shown continuous growth over the years. We offer our employees a safe and secure working environment and job security, with various opportunities to grow in their personal capacity.

Career Listings

- Verpleegkundige

Ons benodig die dienste van ‘n Geregistreerde Verpleegkundige om verpleegkundige dienste aan ons pakstore in  Ceres en PA Hamlet te bied.

Die suksesvolle kandidaat beskik oor:

 • ‘n kwalifikasie in Beroepsgesondheid
 • ondervinding in primêre gesondheidsorg 
 • ‘n dispenseringslisensie
 • kennis van die klinieksisteem in Suid-Afrika
 • kennis van die area se gesondheidsprobleme
 • goeie interpersoonlike vaardighede
 • die vermoë om onafhanklik kan werk,
 • en moet gewillig wees om by gemeenskapsontwikkelingsprojekte betrokke te raak.   

Die ideale kandidaat beskik verder oor die vermoë om op eie inisiatief en onafhanklik te funksioneer en kan dissipline ferm toepas.

Benewens aangename werkomstandighede bied ons ‘n mededingende vergoedingspakket.

Stuur asseblief ‘n volledige CV met bewyse van kwalifikasies asook registrasie by die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging.

Please e-mail a cover letter and CV to recruitment@dutoit.com

- Produksiebestuurder (Vrugte)

Wes-Kaap Landgoedere

Posvereiste: Goeie, toepaslike ondervinding van die verbouing van sagtevrugte (appels, pere, perskes en nektariens). Minstens 5 jaar toepaslike bestuurservaring

Vaardighede: Bogemiddelde kommunikasie- en bestuursvaardighede. Dryfkrag, selfstandige optrede en die vermoë om ondergeskiktes te motiveer enproduktiwiteit te verbeter

Verantwoordelikhede: Bestuur van ondergeskiktes (take, dissipline, koste). Produksieprosesse

Please e-mail a cover letter and CV to recruitment@dutoit.com

- Tegnikus: Inligtingstegnologie (Ceres)

Posvereistes:

 • Matriek en ’n MCSE IT-kwalifikasie of vergelykbare sertifikaat
 • 2 tot 4 jaar toepaslike ondervinding
 • MS Windows en MS Server kennis
 • Sterk tegniese, logiese probleemoplossingsvaardighede
 • ’n Geldige bestuurslisensie
 • Goeie administratiewe, kommunikasie- en interpersoonlike vaardighede.

Verantwoordelikhede: 

 • installering van hardeware en sagteware
 • uitvoer van voorkomende instandhouding op hardeware en sagteware
 • installering van netwerke en netwerktoerusting
 • monitering en instandhouding van netwerke
 • rugsteuning en herroeping van data
 • gebruikersondersteuning binne die Dutoit Groep.
Please e-mail a cover letter and CV to recruitment@dutoit.com