Careers

Working at dutoit

Dutoit Agri prides itself on its status as a preferred employer in South Africa. We are a well-established, well-known and dynamic company that has shown continuous growth over the years. We offer our employees a safe and secure working environment and job security, with various opportunities to grow in their personal capacity.

Bemarking assistent : Vrugte (CERES)

Dutoit Agri verbou, verpak en bemark sagtevrugte en groente in die Wes- en Oos-
Kaap.

Die posbekleër sal aan die Bemarkingsbestuurder rapporteer en verantwoordelik wees vir die administrasie van uitvoer- en lokale bestellings en sekere logistieke funksies. Die posbekleër sal saam met die Bemarkingsbestuurder verseker dat die toepaslike kliënte uitstekende diens ervaar om sodoende kliënte retensie te verseker.

Die ideale kandidaat is ‘n gedissiplineerde, energieke persoon wat oor goeie vrugte kennis beskik en die bemarking omgewing asook gepaardgaande logistieke funksie verstaan.

 • ‘n toepaslike naskoolse kwalifikasie
 • goeie toepaslike ondervinding
 • die vermoë om goeie menseverhoudings te handhaaf
 • die vermoë om onder druk te kan werk, goeie tydbestuur asook die vermoë om prioriteite te kan bepaal
 • bogemiddelde kommunikasievaardighede (veral in Engels) en
 • goeie rekenaarvaardighede in veral MS Office (Excel, Word, Outlook en PowerPoint)

Ons bied ‘n mededingende vergoedingspakket, wat lidmaatskap tot ‘n aftree- en mediese fonds insluit.

Stuur ‘n volledige CV so gou doenlik na recruitment@dutoit.com Diensaanvaarding so spoedig as moontlik.

ADMINISTRATIEWE KLERK (BEMARKING)

Hierdie nuwe opwindende posisie bestaan nou by ons Bemarking afdeling in
Ceres.

INTERNE ADVERTENSIE.

Die posbekleër sal aan een van die Bemarkingsbestuurder rapporteer en verantwoordelik wees vir ‘n verskeidenheid van administratiewe funksies.

Die suksesvolle kandidaat sal gekenmerk word aan die volgende:

 • Minimum Graad 12 met vorige administratiewe ervaring
 • Bo-gemiddelde administratiewe vaardighede
 • Bo-gemiddelde akkuraatheid en fokus op “detail”
 • Goeie tydbestuur en vermoë om prioriteite te bepaal
 • Spanspeler wees en trots openbaar in die werk wat verrig word.
 • Rekenaarvaardighede (MS Office Word, Excel en PowerPoint).

Ons bied aangename werkomstandighede en mededingende vergoeding.

Belangstellendes moet volledige aansoeke stuur na recruitment@dutoit.com met verwysing na “Administratiewe Klerk” nie later as Vrydag 12 April 2024 om 14:00.

Diensaanvaarding sal so gou doenlik moet geskied.

PRODUK BESTUURDER (CERES)

UPOT SEED COMPANY wat homself vestig as ‘n markleier het tans ‘n posisie as Produk Bestuurder vakant. Hierdie posisie is ‘n nuwe posisie wat geskep is en rapporteer direk aan die Besturende Direkteur van UPOT.

Hierdie posisie vorm deel van ‘n klein maar dinamiese span persone wat gevestig is net buitekant die pragtige dorp van Ceres. Die primêre fokus van UPOT is die ontwikkeling en verbetering van groente saad. Die posisie sal verantwoordelik
Wees vir:
 • Ontwikkeling van nuwe kultivars
 • Instandhouding en verbetering van bestaande kultivars
 • Uitbreiding van saad verkope
 • Koördinering van saad produksie en verspreiding
 • Die belangrikste eienskap om suksesvol te wees in hierdie posisie is die passie vir groente saad verbetering en die bydrae wat dit lewer tot volhoubare voedselvoorsiening. Die suksesvolle persoon sal die geleentheid kry om spesialis kennis en ervaring op te doen deur middel van die huidige span personeel by UPOT. Behalwe vir hierdie passie wil ons graag met persone ontmoet wat oor die volgende eienskappe beskik:
 • Toepaslike tersiêre kwalifikasie
 • Ervaring in groente produksie sal die aansoek versterk
 • Leergierigheid
 • Bo-gemiddelde interpersoonlike vaardighede
Persone wat voldoen aan bogenoemde vereistes en wat ‘n langtermyn verbintenis wil maak met UPOT wil ons graag aanmoedig om aansoek te doen vir hierdie nuwe posisie.
Benewens aangename werkomstandighede bied ons ‘n mededingende vergoedingspakket wat lidmaatskap tot ‘n aftree- en mediese fonds insluit.
Stuur ‘n volledige CV met referente so gou doenlik a  en dui asseblief duidelik die posisie aan waarvoor u aansoek doen.

Bemarkingsassistent: Vrugte (CERES)

Dutoit Agri verbou, verpak en bemark sagtevrugte en groente in die Wes en OosKaap. Wil jy graag deel raak van ’n dinamiese bemarkingspan?

Indien wel, sal jy aan die Bemarkingsbestuurder rapporteer en verantwoordelik wees
vir die administrasie van uitvoer en lokale bestellings en sekere logistieke funksies.


Die ideale kandidaat is ’n gedissiplineerde, energieke persoon wat oor goeie kennis
van vrugte en die bemarkingsomgewing beskik, en wat die gepaardgaande
logistieke funksie verstaan. Verdere vereistes is: • ’n toepaslike naskoolse
kwalifikasie goeie toepaslike ondervinding die vermoë om goeie
menseverhoudings te handhaaf bogemiddelde kommunikasievaardighede (veral in
Engels) goeie rekenaarvaardighede in veral MS Office (Excel, Word, Outlook en
PowerPoint).


Ons bied ’n mededingende vergoedingspakket wat lidmaatskap tot n aftree en
mediese fonds insluit.


Stuur sonder verwyl n volledige CV na
recruitment@dutoit.com

DEMAND PLANNER (CERES)

If you would like to join a well-known and dynamic company which has shown continuous growth over years, and you meet the following criteria we would like to hear from you.


The job incumbent would report to the Head of Marketing and would form part of the middle management team of Dutoit Agri.  This exciting position would be responsible for the following.

 • Develop and prepare demand forecasts at multiple levels and multiple time horizons.
 • Support annual, monthly and weekly forecasting processes.
 • Coordinate cross-functional activities to ensure customer demands are satisfied.
 • Reporting to executive management on the demand plan, variances and proposals.
 • Utilize a collaborative and consensus approach by working with marketing, finance, logistics and operations to ensure demand forecast are accurate.
 • Constantly engage with stakeholders to ensure alignment in lead times.
 • Ensure that the necessary packaging material are available for use in the operations process.
 • Co-ordinating and follow-up of quality claims.

 

The desired skills and experience needed for this position:

 • Applicable B degree
 • Minimum 5 years relevant experience
 • Superior knowledge and experience in development of procedures and systems
 • Above average knowledge of computerised systems.
 • Strong understanding of inventory management practices and procedures.
 • Demonstrate excellent analytical skills.
 • Strong people management skills with regards to the managing of conflicting expectations and needs of different stakeholders.

If our company and this position aligns with your career path needs, please apply by sending your CV to recruitment@dutoit.com.  Please clearly indicate the position you are applying for.

PRODUKSIEBESTUURDER (Ceres)

DUTOIT VRUGTE, ons verpakkingsaanleg geleë buite Ceres in die Wes-Kaap, benodig die dienste van ‘n uiters bekwame en ambisieuse persoon vir die bestuur van die operasionele aktiwiteite by dié aanleg.

Die posbekleër sal direk aan die Hoof: Vrugteverpakking verantwoordelik wees vir die effektiewe operasionele bestuur en koördinering van, onder meer, * wêreldklas verpakkingsbeginsels * voldoening aan gehalte-, regulatoriese- en voedselveilig-heidsvereistes * arbeidsaangeleenthede * koste-effektiewe vloei van produkte (kern- en steen) * opstel en bestuur van bedryfsbegroting vir pakhuise en * optimalisering van produktiwiteit en verpakkingsgehalte.

Weens die wye verskeidenheid van verantwoordelikhede en die dinamiese werkomgewing, beskik die posbekleër oor goeie bestuursondervinding (beplanning, koördinering, kontrole), en uitstekende mensevaardighede. Hierbenewens is streng dissipline, selfstandige optrede en selfgedrewendheid belangrike vereistes ter bereiking van die Maatskappy se operasionele en strategiese doelwitte.   

Die suksesvolle kandidaat beskik oor ‘n toepaslike na-skoolse kwalifikasie en baie goeie bestuursondervinding en sal verder gekenmerk word deur die vermoë om ondergeskiktes te motiveer.

Benewens aangename werkomstandighede bied ons ‘n mededingende vergoedingspakket wat lidmaatskap tot ‘n aftree- en mediese fonds insluit.

Stuur ‘n volledige CV so gou doenlik na recruitment@dutoit.com   Diensaanvaarding sal ideaalgesproke nie later as 1 Junie 2022 wees nie.